Sărăcia energetică

Reducerea sărăciei energetice

În contextul cadrului pentru 2030 al Convenției primarilor în Europa, pe lângă acțiunile pentru atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la efectele lor inevitabile, semnatarii se angajează să asigure accesul la energie sigură, durabilă și la prețuri accesibile pentru toți. În contextul european, aceasta înseamnă luarea de măsuri pentru reducerea sărăciei energetice. Prin reducerea sărăciei energetice, semnatarii Convenției pot îmbunătăți calitatea vieții cetățenilor lor și pot crea o societate mai justă și mai incluzivă.

Ce este sărăcia energetică?

Sărăcia energetică poate fi definită astfel:

„o situație în care o gospodărie sau o persoană nu își poate permite servicii energetice de bază (încălzire, răcire, iluminat, mobilitate și energie electrică) care să îi asigure condiții de viață decente, datorită unei combinații de venituri mici, cheltuieli mari cu energia și eficiență energetică scăzută a locuințeiˮ.

European Commission, Citizen Energy Forum 2016

Practic, aceasta înseamnă că cetățenii vulnerabili fie nu au acces la servicii energetice, fie utilizarea acestor servicii energetice le subminează posibilitatea de a avea acces la alte servicii de bază. Sărăcia energetică poate avea efecte majore asupra sănătății, bunăstării, incluziunii sociale și calității vieții. Gospodăriile sărace din punct de vedere energetic se confruntă cu niveluri inadecvate ale unor servicii energetice esențiale, cum ar fi iluminatul, încălzirea/răcirea, utilizarea aparatelor electrocasnice, transportul și multe altele. De aceea, trebuie să se țină seama de sărăcia energetică în multe domenii de politici – inclusiv în politicile sociale, economice și, bineînțeles, în politicile climatice și de mediu.

Provocarea sărăciei energetice în Europa

Sărăcia energetică este o problemă complexă, iar estimarea nivelului actual al sărăciei energetice în municipalitățile europene și a impactului asupra vieții cetățenilor nu este o sarcină ușoară. Se estimează că 1 din 10 cetățeni este afectat de sărăcia energetică. Cifrele arată că în Europa:

57 de milioane de oameni nu își pot menține locuințele încălzite pe timpul iernii [1]

104 milioane de oameni nu își pot menține locuințele confortabile pe timpul verii [1]

52 de milioane de oameni se confruntă cu întârzieri la plata facturilor lor cu energia [1]

10 milioane de oameni sunt nevoiți să meargă pe jos mai mult de 30 de minute pentru a avea acces la transportul public [2]

[1] https://www.energypoverty.eu/  [2] http://www.docutren.com/pdf/boletin/[IIIA%201440].pdf

Conștientizarea sărăciei energetice este în creștere în Europa și a fost identificată drept o prioritate de politică de o serie de instituții ale UE, îndeosebi în pachetul legislativ al Comisiei Europene 'Energie curată pentru toți europenii'. Ca parte a eforturilor Comisiei Europene de a aborda problema sărăciei energetice în țările UE, în 2018 a fost creat Observatorul sărăciei energetice al UE (EPOV). EPOV a fost înființat pentru a îmbunătăți măsurarea, monitorizarea și împărtășirea cunoștințelor și celor mai bune practici în privința sărăciei energetice. Mai multe informații despre EPOV pot fi găsite aici.

Convenția europeană a primarilor și EPOV își unesc forțele pentru a aborda problema sărăciei energetice. Aceste două inițiative finanțate de Comisia Europeană vor sprijini autoritățile locale și regionale din Europa în acțiunile de reducere a sărăciei energetice prin împărtășirea de cunoștințe și resurse pentru consolidarea capacităților locale.

Linkuri utile

energy poverty summary cover- "Alleviating energy poverty: Useful resources", by the Covenant of Mayors - Europe Office

- Covenant of Mayors two-pager on energy poverty

- European Commission's awareness-raising campaign on energy efficiency and energy poverty - Policy leaflet (English), Campaign website

- ASSIST 2gether

Country-specific materials: