Raportarea

Convenția primarilor aduce laolaltă toate nivelurile de guvernanță, precum și organizațiile, agențiile și asociațiile de sprijin relevante pentru a se alătura inițiativei și a ajuta la accelerarea acțiunilor locale privind clima și energia. Aflați mai jos mai multe detalii despre cum vă puteți alătura.

Raportarea

Cadrul de raportare și monitorizare al Convenției primarilor

De ce se face raportarea?

→ pentru a IDENTIFICA și ANALIZA provocările și prioritățile locale în materie de climă și energie

→ pentru a MONITORIZA și RAPORTA progresele în îndeplinirea angajamentelor

→ pentru a FUNDAMENTA deciziile și a SPRIJINI factorii de decizie

→ pentru a COMUNICA rezultatele publicului larg

→ pentru a PERMITE autoevaluarea și a FACILITA împărtășirea experienței cu omologii

→ pentru a DEMONSTRA realizările locale factorilor de decizie în materie de politici

Cadrul de raportare și monitorizare al Convenției a fost elaborat în consultare cu practicienii autorităților locale și regionale, cu experții în domeniul climei și al energiei și cu sprijinul metodologic asigurat de Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene (JRC).

În decursul anului 2019, cadrul Convenției a fost aliniat la recomandările cadrului comun de raportare al Convenției mondiale a primarilor privind clima și energia (GCoM). Mai multe informații despre inițiativa GCoM DATA4CITIES pot fi găsite aici.

 

Cum se elaborează un plan de acțiune privind energia durabilă și clima (PAEDC)?

Ghidul elaborat de JRC oferă semnatarilor un set de principii metodologice, proceduri și bune practici pentru elaborarea planurilor lor de acțiune.

Part 1: The SECAP process, step-by-step towards low-carbon and climate-resilient cities by 2030 / Partea 1: Procesul PAEDC, pas cu pas, către orașe cu emisii reduse de carbon și reziliente în fața climei până în 2030
Part 2: Baseline Emission Inventory (BEI) and Risk and Vulnerability Assessment (RVA) / Partea a 2-a: Inventarul de referință al emisiilor (BEI) și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților (RVA)
Part 3: Policies, key actions, good practices for mitigation and adaptation to climate change and financing / Partea a 3-a: Politici, acțiuni-cheie și bune practici pentru atenuarea și adaptarea la schimbările climatice și finanțarea PAEDCSECAP(s)

 

Întrebări frecvente: Planul de acțiune privind energia durabilă și clima (PAEDC), Inventarele mele

Factorii de emisie ai Convenției primarilor pentru statele membre ale UE- 2017 (EN)

 

Ghidurile rapide de referință oferă informații ad-hoc despre procesele și abordările specifice Convenției.

Ghid rapid de referință: Planurile comune de acțiune privind energia durabilă și clima

Ghid rapid de referință: Analiza grupată a PAEDC

Ghid rapid de referință: Monitorizarea implementării PAEDC

 

Cum se folosește MyCovenant?

Semnatarii Convenției folosesc platforma de raportare – MyCovenant a Convenției primarilor pentru a raporta și monitoriza datele (datele Convenției) planurilor lor de acțiune privind energia durabilă și clima – PAEDC (denumite mai simplu planurile de acțiune).

Orientările pentru raportare le oferă semnatarilor îndrumări pas cu pas despre cum trebuie raportate informațiile din diversele secțiuni ale platformei de raportare a Convenției - MyCovenant.

Orientările pentru raportare ale Convenției primarilor privind clima și energia (EN)

Formularul-model PAEDC este o versiune Excel simplificată a cadrului de raportare și monitorizare. Poate fi folosit de semnatari ca document de lucru cu ocazia pregătirii planurilor lor de acțiune.

Formularul-model PAEDC – numai ca document de lucru (EN)

 

Video tutorials

com tutorial Youtube

Materialele video succinte de mai jos explică cum se raportează informațiile în MyCovenant:

[My Strategy] [Emission inventory] [Risk and vulnerability assessment] [Actions]

 

 

 

Datele dvs.

Toate datele Convenției sunt considerate implicit „date deschise”. Aceasta înseamnă că datele Convenției ar trebui să fie deschise (publicate și puse la dispoziție pentru a putea fi reutilizate atât în scopuri comerciale, cât și necomerciale), oportune, cuprinzătoare, accesibile și utilizabile, comparabile și interoperabile. Ar trebui să contribuie la îmbunătățirea guvernanței, la o mai mare implicare a cetățenilor, precum și la o dezvoltare și o inovare incluzive. Semnatarii care efectuează raportări prin intermediul MyCovenant pun datele la dispoziția publicului în mod gratuit prin intermediul site-ului web al Convenției primarilor din UE, al Portalului de date deschise al Uniunii Europene (https://data.europa.eu/euodp/ro/home) sau al site-ului web al Comisiei Europene (de ex. https://ec.europa.eu/jrc/en).

Datele-cheie ale semnatarilor din cadrul GCoM vor fi acum consolidate și puse la dispoziția publicului prin intermediul site-ului web al Convenției mondiale a primarilor privind clima și energia și vor fi partajate cu platforma NAZCA a ONU.

MyCovenant - politica în materie de date