Resurse pentru adaptare

Resurse pentru adaptare

Oficiul european al Convenției primarilor, adesea în cooperare cu autoritățile europene sau naționale și cu alte părți interesate, oferă sprijin online și offline, permițându-le totodată semnatarilor să învețe unii de la alții. Indiferent că sunteți abia la început cu adaptarea sau implementați deja ori monitorizați planul dvs. de adaptare, comunitatea Convenției este aici pentru a vă ajuta.

Instrumentul de sprijin pentru adaptarea urbană, elaborat în comun de Oficiul european al Convenției primarilor și de Agenția Europeană de Mediu, este principala resursă pentru adaptare a comunității Convenției. Acesta vă prezintă toți pașii necesari pentru elaborarea și implementarea unei strategii de adaptare și include trimiteri la o serie de materiale și instrumente de îndrumare utile. Instrumentul a fost testat și aprobat de orașele semnatare ale Convenției.

  uast logo 0 uast2

 CoM Adaptation webinars

 

Linkuri utile

Îndrumări suplimentare pot fi găsite în ghidul PAEDC al Convenției, iar formularul-model de raportare și orientările ajută semnatarii Convenției să își structureze acțiunile de adaptare.

Vizualizatorul hărții pentru adaptarea urbană își propune să ofere o imagine de ansamblu a hazardurilor climatice actuale și viitoare cu care se confruntă sau se vor confrunta orașele europene, a vulnerabilității lor în fața acestor hazarduri și a capacității lor de adaptare. Vizualizatorul reunește informații din diverse surse cu privire la distribuția geografică observată și preconizată și la intensitatea temperaturilor ridicate, a inundațiilor, a penuriilor de apă și incendiilor de vegetație.

O platformă deschisă concepută pentru diverse nevoi și interese – știință, politici și practici; sectorul public, privat și de voluntariat; organizații mari și mici, dar și persoane care oferă o bază de cunoștințe reunind cele mai recente reflecții legate de capitalul natural, serviciile ecosistemice și soluțiile bazate pe natură.

În spațiul cu acces restrâns al comunității Convenției, puteți face schimb de opinii cu omologii dvs. în cadrul forumurilor de discuții și puteți găsi materiale suplimentare în biblioteca de resurse a Convenției. MyCovenantˮ include, de asemenea, un modul de e-learning dedicat adaptării și puteți solicita sprijin de la omologii dvs. grație instrumentului de învățare inter pares.