Aderați ca semnatar

Convenția primarilor aduce laolaltă toate nivelurile de guvernanță, precum și organizațiile, agențiile și asociațiile de sprijin relevante pentru a se alătura inițiativei și a ajuta la accelerarea acțiunilor locale privind clima și energia. Aflați mai jos mai multe detalii despre cum vă puteți alătura.

Autoritățile locale au un rol central în atenuarea schimbărilor climatice și în adaptarea la acestea. Participarea la Convenția primarilor privind clima și energia le sprijină în aceste demersuri, oferindu-le recunoașterea, resursele și oportunitățile de stabilire de relații necesare pentru a duce angajamentele lor în materie de energie și climă la următorul nivel.


Cine este eligibil?

Convenția primarilor privind clima și energia este deschisă participării tuturor autorităților locale constituite în mod democratic din/de către reprezentanți aleși, indiferent de mărime și de stadiul implementării politicilor lor privind energia și clima.

Autoritățile locale învecinate, de dimensiuni mici și mijlocii, pot și ele decide să se alăture, în anumite condiții, ca grup de semnatari și să prezinte un plan de acțiune comun privind energia durabilă și clima, angajându-se fie individual (opțiunea 1), fie colectiv (opțiunea 2) să atingă obiectivul de reducere cu 40 % a emisiilor de CO2 și de sporire a rezilienței la schimbările climatice - mai multe informații pot fi găsite în secțiunea Întrebări frecvente a Convenția. 

Lista semnatarilor

Cum vă puteți alătura?

Pentru a se alătura acestei mișcări în continuă creștere, autoritățile locale ar trebui să urmeze următorul proces:

PASUL 1

Prezentarea inițiativei Convenției primarilor privind clima și energia consiliului local. Pentru a facilita discuția în cadrul Consiliului, puteți descărca documentul de angajament aici

PASUL 2

După ce s-a adoptat o hotărâre oficială de către consiliu, primarul - sau un reprezentant echivalent al consiliului - trebuie mandatat să semneze formularul de adeziune la Convenție. Puteți descărca formularul de aderare aici

PASUL 3

După semnare, completați informațiile online și încărcați formularul de adeziune semnat corespunzător;
Țineți seama de următoarele etape descrise într-un email de confirmare transmis consiliului autorității locale.

De ce să vă alăturați?

Semnatarii Convenției primarilor găsesc numeroase motive de a se alătura inițiativei, printre care:

Când să vă alăturați?

Autoritățile locale pot semna oricând Convenția primarilor privind clima și energia. Se recomandă alinierea activităților locale de planificare cu activitățile de raportare aferente Convenției pentru a crea sinergii și a ușura procesul de planificare.