Grupul de practicieni

Grupul de practicieni

Convenția primarilor este o inițiativă pentru orașe și modelată de orașe. Grupul de practicieni reunește orașe și regiuni fruntașe și experți în atenuarea și adaptarea la schimbările climatice din întreaga Europă, oferindu-le ocazia de a contribui la consolidarea și dezvoltarea inițiativei.

Membrii grupului își împărtășesc experiența și expertiza lor în domeniul atenuării schimbărilor climatice, adaptării la nivel local și accesului la energie. Aceștia sunt invitați și să își aducă contribuția la evoluțiile metodologice și strategice principale ale inițiativei. În funcție de temele abordate, experții în adaptare și/sau atenuare sunt invitați pentru a discuta provocări specifice - atât când vine vorba de metodologia specifică a Convenției, cât și de îndrumarea mai generală privind evoluțiile viitoare.