Origini și evoluție

Convenția primarilor este cea mai mare inițiativă mondială a orașelor pentru acțiuni locale privind clima și energia. Mai jos, veți afla mai multe informații despre această inițiativă la nivelul UE: povestea, misiunea și viziunea sa, alături de realizările Convenției în cifre.

Privire retrospectivă: Originile Convenţiei primarilor

Convenția primarilor a fost lansată în 2008 în Europa, având drept ambiție să reunească administrațiile locale care se angajează în mod voluntar să atingă și chiar să depășească obiectivele UE în materie de climă și energie.

Inițiativa nu doar că a introdus o abordare inovatoare de la bază la vârf a acțiunilor în domeniul energiei și al climei, dar succesul său a și depășit rapid așteptările.

Inițiativa reunește acum peste 7 000 de autorități locale și regionale din 57 de țări, clădindu-se pe forța unei mișcări la nivel mondial la care participă multiple părți interesate și pe sprijinul tehnic și metodologic oferit de oficiile dedicate.

Convenția mondială a primarilor profită de experiența dobândită în ultimii opt ani în Europa și nu numai și se dezvoltă plecând de la principalii factori de succes ai inițiativei: guvernanța sa de la bază la vârf, modelul său de cooperare pe mai multe niveluri și cadrul său contextual de acțiune.

 • Povestea de succes a Convenției primarilor

  Descoperiți cele mai importante momente și realizări ale Convenției primarilor de la lansarea inițiativei!

  • 2008

   Inițiativa Convenția primarilor a fost lansată de Comisia Europeană în 2008, având drept obiectiv implicarea și sprijinirea primarilor în angajamentele de atingere a obiectivelor UE în materie de climă și energie.

  • 2011

   Succesul inițiativei a depășit rapid așteptările, continuând să atragă noi autorități locale și regionale din Europa și nu numai. Convenția primarilor reunea deja 2 000 de orașe în octombrie 2010, încurajând astfel Comisia Europeană să dezvolte o inițiativă similară în țările incluse în Parteneriatul estic al UE. Inițiativa Convenția primarilor Est a fost lansată în 2011 și funcționează acum în Belarus, Ucraina, Republica Moldova, Armenia, Georgia și Azerbaidjan.
   www.soglasheniemerov.eu | info-east@eumayors.eu

  • 2012

   În 2012, Comisia Europeană a extins Convenția primarilor la regiunea vecinătății europene sudice, lansând proiectul CES-MED. “Orașe mediteraneene mai curate și mai puțin consumatoare de energie” (CES-MED) sprijină orașele să se alăture Convenției primarilor și să se angajeze în politici ambițioase de dezvoltare durabilă. Oficiul CES-MED operează în Algeria, Egipt, Israel, Iordania, Liban, Maroc, Palestina și Tunisia.
   www.ces-med.eu | info-south@eumayors.eu

  • 2014

   Comisia Europeană a lansat inițiativa „Mayors Adapt”. Bazată pe aceleași principii ca și Convenția primarilor, această inițiativă-soră se axa pe adaptarea la schimbările climatice. „Mayors Adapt” a invitat administrațiile locale să dea dovadă de spirit de lider în privința adaptării, sprijinindu-le în elaborarea și implementarea strategiilor locale de adaptare.

  • 2015

   Inițiativele Convenția primarilor și „Mayors Adapt” au fuzionat oficial cu ocazia unei ceremonii care a avut loc în 15 octombrie 2015 la Parlamentul European. Noua Convenție a primarilor privind clima și energia - ale cărei obiective și direcții au fost definite împreună cu orașele printr-un proces de consultare - este nu numai mai ambițioasă, ci și mai cuprinzătoare: orașele semnatare se angajează acum să sprijine în mod activ punerea în aplicare a obiectivului UE de reducere cu 40 % a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) până în 2030 și convin să adopte o abordare integrată în privința atenuării și adaptării la schimbările climatice și să asigure accesul la energie sigură, durabilă și la prețuri accesibile pentru toți.

   Cu ocazia Summitului de la Paris privind clima, care a avut loc câteva săptămâni mai târziu, vicepreședintele Comisiei Europene, Maroš Sefčovič, a anunțat extinderea geografică a Convenției primarilor privind clima și energia, prevăzându-se înființarea unor noi oficii regionale în Africa Subsahariană, America de Nord și de Sud, Japonia, India, China și Asia de Sud-Est.

  • 2016

   În iunie 2016, Convenția primarilor a intrat într-o nouă etapă majoră a istorie sale, alegând să își unească forțele cu o altă inițiativă a orașelor, „Compact of Mayors”. Astfel, „Convenția mondială a primarilor privind clima și energia” a devenit cea mai amplă mișcare a administrațiilor locale care se angajează să meargă dincolo de propriile obiective naționale în materie de climă și energie. În deplină conformitate cu obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU și cu principiile justiției climatice, Convenția mondială a primarilor va aborda trei probleme-cheie: atenuarea schimbărilor climatice, adaptarea la efectele adverse ale schimbărilor climatice și accesul universal la o energie sigură, curată și accesibilă financiar.
   Între timp, Convenția primarilor și-a continuat extinderea mondială odată cu lansarea Oficiului Convenției primarilor pentru Africa Subsahariană.
   helpdesk@comssa.org

Extindere mondială

Din 2017, a început înființarea unor oficii regionale ale Convenției în America de Nord, America Latină și zona Caraibilor, China și Asia de Sud-Est, India și Japonia, în completarea celor deja existente.