Aderați ca semnatar

The Covenant of Mayors welcome all governance levels, as well as relevant support organisation, agencies and associations to join the initiative and help to fast-track local climate and energy action. See below for more details on how you can join.

Autoritățile locale au un rol central în atenuarea schimbărilor climatice și în adaptarea la acestea. Participarea la Convenția primarilor privind clima și energia le sprijină în aceste demersuri, oferindu-le recunoașterea, resursele și oportunitățile de stabilire de relații necesare pentru a duce angajamentele lor în materie de energie și climă la următorul nivel.


Cine este eligibil?

Convenția primarilor privind clima și energia este deschisă participării tuturor autorităților locale constituite în mod democratic din/de către reprezentanți aleși, indiferent de mărime și de stadiul implementării politicilor lor privind energia și clima.

Autoritățile locale învecinate, de dimensiuni mici și mijlocii, pot și ele decide să se alăture, în anumite condiții, ca grup de semnatari și să prezinte un plan de acțiune comun privind energia durabilă și clima, angajându-se fie individual (opțiunea 1), fie colectiv (opțiunea 2) să atingă obiectivul de reducere cu 40 % a emisiilor de CO2 și de sporire a rezilienței la schimbările climatice.

Lista semnatarilor

Cum vă puteți alătura?

Pentru a se alătura acestei mișcări în continuă creștere, autoritățile locale ar trebui să urmeze următorul proces:

PASUL 1

Prezentarea inițiativei Convenției primarilor privind clima și energia consiliului local

PASUL 2

După ce s-a adoptat o hotărâre oficială de către consiliu, primarul - sau un reprezentant echivalent al consiliului - trebuie mandatat să semneze formularul de adeziune la Convenție

PASUL 3

După semnare, completați informațiile online și încărcați formularul de adeziune semnat corespunzător;
Țineți seama de următoarele etape descrise într-un email de confirmare transmis consiliului autorității locale.

De ce să vă alăturați?

Semnatarii Convenției primarilor găsesc numeroase motive de a se alătura inițiativei, printre care:

Când să vă alăturați?

Autoritățile locale pot semna oricând Convenția primarilor privind clima și energia. Se recomandă alinierea activităților locale de planificare cu activitățile de raportare aferente Convenției pentru a crea sinergii și a ușura procesul de planificare.