Illustration PASUL 1: Semnarea Convenției primarilor

Participați la o puternică inițiativă politică

Prin semnătura d-voastră, faceți mai mult decât o declarație publică: contribuiți la îndeplinirea obiectivelor Uniunii Europene privind energia și clima. Prin Convenția primarilor, participați la o comunitate care aduce împreună autorități locale cu același angajament și aceleași ambiții. Vă veți putea împărtăși experiența cu alte autorități locale la nivel regional, național sau internațional și veți putea beneficia de alte exemple inspiratoare. Această secțiune vă pune la dispoziție informații, idei și pași practici către scopul nostru comun de atenuare a schimbărilor climatice locale și adaptare la acestea.

Întrebări?

Un angajament ambițios

Toți semnatarii Convenției primarilor își asumă angajamentul voluntar de a depăși obiectivele UE în ceea ce privește reducerea emisiilor de CO2 și sporirea rezistenței la schimbările climatice.

Pentru atingerea acestor obiective, autoritățile locale se angajează să:

  1. Pregătească
    • un Inventar de referință al emisiilor și
    • o Evaluare a vulnerabilităților și a riscurilor legate de schimbările climatice
  2. Transmită în doi ani de la data deciziei consiliului local un Plan de acțiune privind energia durabilă și clima
  3. Raporteze cu privire la progresele înregistrate la fiecare 2 ani de la transmiterea Planului de acțiune privind energia durabilă și clima.

Angajamentul politic oficial al semnatarilor trebuie să se reflecte în măsuri și proiecte. În calitate de semnatar, acceptați să întocmiți rapoarte și să fiți monitorizat de Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene în ceea ce privește implementarea propriului PAEDC. Acceptați, de asemenea, încheierea participării autorității d-voastră locale în cadrul Convenției primarilor în cazul nerespectării acesteia.

Vă rugăm să consultați principiile și pașii cheie pe care toți semnatarii Convenției trebuie să îi aibă în vedere atunci când își elaborează PAEDC-urile. Aceste principii sunt legate de angajamentele asumate la semnarea Convenției și constituie factori cheie ai succesului.

Informații suplimentare: Ghid pentru pregătirea unui plan de acțiune și Pasul 1. al Instrumentului de sprijin pentru adaptarea urbană.

Întrebări?

Twitter
Schimbaţi informaţii
pe mobil
Facebook
Deveniţi fan
al paginii Convenţiei
Newsletter
Abonaţi-vă la
la buletinul informativ lunar
Rss feeds
Primiţi noutăţile
în timp real
Cu sprijinul politic al Comisiei Europene Cu sprijinul politic al Comisiei Europene. Site web coordonat de Oficiul pentru Convenţia primarilor.
Noutăţi | Agendă | Hartă site | Ajutor RSS | Credite | Juridic