Illustration PASUL 3: Transmiterea regulată a rapoartelor de monitorizare

La fiecare doi ani de la transmiterea planului de acțiune privind energia durabilă și clima (PAEDC), trebuie să monitorizați implementarea acestuia pentru a verifica dacă sunteți pe drumul cel bun. Rapoartele de monitorizare implementare au ca scop verificarea conformității rezultatelor intermediare cu obiectivele prevăzute.

Procedura de raportare este facilitată de un formular-model online, strâns legat de formularul-model PAEDC existent. Principalele d-voastră realizări vor fi publicate pe site-ul web al Convenției în cadrul profilului d-voastră de semnatar pentru a arăta progresele înregistrate de autoritatea d-voastră locală.

Informații suplimentare: Ghid pentru pregătirea unui plan de acțiune și Pasul 6. al Instrumentului de sprijin pentru adaptarea urbană.

Întrebări?

Twitter
Schimbaţi informaţii
pe mobil
Facebook
Deveniţi fan
al paginii Convenţiei
Newsletter
Abonaţi-vă la
la buletinul informativ lunar
Rss feeds
Primiţi noutăţile
în timp real
Cu sprijinul politic al Comisiei Europene Cu sprijinul politic al Comisiei Europene. Site web coordonat de Oficiul pentru Convenţia primarilor.
Noutăţi | Agendă | Hartă site | Ajutor RSS | Credite | Juridic