Illustration PASUL 1: Semnarea Convenției primarilor

Elaborarea unui inventar de referință al emisiilor, a unei evaluări a vulnerabilităților și a riscurilor, precum și a unui plan de acțiune

  1. Adoptați o viziune clară asupra strategiei d-voastră pe termen lung
  2. Sprijiniți-vă pe activitățile existente
  3. Implicați cetățenii și părțile interesate locale
  4. Estimați și alocați resurse financiare
  5. Realizați un inventar de referință al emisiilor
  6. Realizați o evaluare a vulnerabilităților și a riscurilor
  7. Elaborați planul d-voastră de acțiune

Adoptați o viziune clară asupra strategiei d-voastră pe termen lung

Viziunea pentru un viitor al energiei durabile reprezintă principiul călăuzitor al semnatarilor Convenției. Aceasta este componenta comună la care se pot raporta toate părțile interesate, ceea ce înseamnă oricine, de la politicienii lideri până la cetățeni și grupuri de interese.

Viziunea d-voastră trebuie să fie compatibilă cu angajamentele Convenției primarilor, adică să implice faptul că autoritatea locală va atinge obiectivul de reducere cu 40% a emisiilor de CO2 până în 2030 și de sporire a rezistenței la schimbările climatice. Vă încurajăm cu tărie să fiți și mai ambițioși!

O astfel de viziune trebuie să fie una realistă, care să reflecte în plus valori noi sau care depășește limitele vechi ce nu se mai justifică. Aceasta descrie ceea ce se dorește în viitor pentru oraș și este exprimată în termeni vizuali, astfel încât să fie mai ușor de înțeles de către cetățeni și părțile interesate. Păstrați-vă viziunea și obiectivele „SMART”: specifice, măsurabile, accesibile, realiste, încadrate în timp! Informații suplimentare: Ghid pentru pregătirea unui plan de acțiune și Pasul 4.4. al Instrumentului de sprijin pentru adaptarea urbană.

Sprijiniți-vă pe activitățile existente

În cadrul unei municipalități, există multe paralelisme în cadrul planificării și al politicilor, dar și sinergii potențiale în activitățile diferitelor departamente.

Trebuie să identificați politicile, planurile, procedurile și reglementările locale, regionale și naționale existente care afectează chestiunile legate de energie și climă în cadrul autorității d-voastră locale. Puteți verifica și compara obiectivele și scopurile din documentele identificate cu cele pentru o politică privind energia durabilă și adaptare la schimbările climatice. Toți actorii și părțile interesate relevante ar putea fi invitați să discute asupra potențialelor conflicte și sinergii.

Informații suplimentare: Ghid pentru pregătirea unui plan de acțiune și Pasul 4.3. al Instrumentului de sprijin pentru adaptarea urbană.

Implicați cetățenii și părțile interesate locale

Elaborarea unui inventar de referință al emisiilor, a unei evaluări a vulnerabilităților și a riscurilor sau a unui plan de acțiune privind energia durabilă și clima necesită resurse importante. Municipalitatea d-voastră, în special dacă are dimensiuni reduse, s-ar putea să aibă dificultăți în a găsi capacitățile umane/financiare și expertiza tehnică necesare pentru a-și îndeplini obiectivele. Cu toate acestea, cu asistență din partea suporterilor și a coordonatorilor Convenției la nivel regional, astfel de eforturi pot fi realizate în comun și se pot crea sinergii. Vă puteți aștepta ca suporterii și coordonatorii Convenției să vă ofere o gamă vastă de sfaturi privind toate aspectele legate de energie și acțiuni climatice, precum și asistență tehnică utilă în elaborarea planului dvs. de acțiune.

Pentru mai multe informații privind suporterii și coordonatorii Convenției, consultați site-ul web, secțiunea „DESPRE”. Implicarea cetățenilor este, de asemenea, esențială pentru stimularea schimbării comportamentale. În calitate de semnatar al Convenției, v-ați angajat în plus să mobilizați și să implicați cetățenii în acest proces. Strategiile de informare, comunicare, sensibilizare, motivare și coordonare reprezintă ingrediente esențiale ale succesului d-voastră!

Informații suplimentare: Ghid pentru pregătirea unui plan de acțiune și Pasul 1.6. al Instrumentului de sprijin pentru adaptarea urbană.

Întrebări?

Faceți clic aici pentru a vedea dacă există un coordonator sau suporter al Convenției în zona d-voastră.

Estimați și alocați resurse financiare

Trebuie să se identifice resurse financiare pentru elaborarea și implementarea strategiei d-voastră pe termen lung, inclusiv principalele (re)alocări în cadrul bugetului local, calendarul aferent și eventualele surse alternative de finanțare (de exemplu, schemele de finanțare europeană/națională/regională, societățile de servicii energetice, parteneriatele public-privat etc.).

Informații suplimentare: Ghid pentru pregătirea unui plan de acțiune și Pasul 4.2. al Instrumentului de sprijin pentru adaptarea urbană.

Realizați un inventar de referință al emisiilor

Consumul de energie și emisiile de CO2 la nivel local depind de mai mulți factori: structura economică, nivelul activității economice, populație, densitate, caracteristicile clădirilor, utilizarea și nivelul de dezvoltare a diverselor moduri de transport, comportamentul cetățenilor, climă etc.

Anumiți factori pot fi influențați pe termen scurt (de exemplu, comportamentul cetățenilor), pe când alții pot fi influențați doar pe termen mediu sau lung (performanța energetică a clădirilor). Este util să se înțeleagă influența acestor parametri, modul în care aceștia variază în timp, precum și să se identifice cei asupra cărora poate acționa autoritatea locală (pe termen scurt, mediu și lung). Inventarul de referință al emisiilor (IRE) cuantifică cantitățile emisiilor de CO2 (sau de echivalent CO2) datorate consumului de energie în teritoriul semnatarului Convenției. Acesta identifică principalele surse ale emisiilor de CO2 și potențialul de reducere a acestora.

IRE reprezintă punctul de plecare pentru acțiunile de atenuare avute în vedere în cadrul elaborării PAEDC-ului, dat fiind că oferă informații privind natura sectoarelor emițătoare de CO2 și permite astfel selectarea acțiunilor corespunzătoare.

Informații suplimentare și sprijin metodologic: Partea II din ghidul PAED.

Întrebări?

Pentru mai multe informații, vizitați pagina Întrebări frecvente a secțiunii SPRIJIN.

Realizați o evaluare a vulnerabilităților și a riscurilor

Evaluarea vulnerabilităților și a riscurilor legate de schimbările climatice este necesară pentru partea de adaptare din cadrul PAEDC-ului, precum și pentru orice tip de evaluare de referință pe care orașele doresc să o efectueze pentru a demara procesele lor de adaptare. Această evaluare de referință are ca scop crearea unei baze solide pentru stabilirea priorităților și a obiectivelor acțiunilor de răspuns la schimbările climatice ale unui oraș sau ale unei regiuni. Ea analizează condițiile climatice prezente și schimbările așteptate și ajută la evaluarea punctelor forte și punctelor slabe, a riscurilor și a oportunităților în ceea ce privește eforturile de atenuare a schimbărilor climatice și de adaptare la acestea.

Evaluarea vulnerabilităților și a riscurilor legate de schimbările climatice trebuie să țină cont de variabile precum expunerea, sensibilitatea și efectele conexe ale acestora (care măresc vulnerabilitatea orașului), precum și de o evaluare a potențialului sau capacității de adaptare al acestora (care diminuează vulnerabilitatea orașului).

(Sursa: http://www.localmanagement.eu/index...)

Informațiile necesare pentru efectuarea unei astfel de analize provin din trei domenii diferite, care includ:

  • Știința climei și biofizică - se concentrează pe manifestările și efectele schimbărilor climatice
  • Domeniul tehnic - se concentrează pe funcționalitatea și vulnerabilitatea sistemelor rigide („hard”)
  • Domeniul socio-economic - se concentrează pe sistemele flexibile („soft”), în special guvernanța și sistemul de management, precum și sistemele socio-economice.

Această evaluare va determina vulnerabilitatea fiecărui sistem din oraș, precum și a orașului ca întreg și reprezintă punctul de plecare pentru determinarea măsurilor eficiente de adaptare a municipalității d-voastră la efectele schimbărilor climatice.

Informații suplimentare: Pasul 2 al Instrumentului de sprijin pentru adaptarea urbană și Pachetul de dezvoltare a capacității pentru autoritățile locale, capitolul „Evaluare climatică de referință”.

Întrebări?

Elaborați planul d-voastră de acțiune

Planul de acțiune privind energia durabilă și clima este un document strategic și operațional care definește un cadru global pentru obiectivele 2030. „C” din PAEDC se referă la activitățile de adaptare la schimbările climatice, adăugate în 2015.

Acțiunile de atenuare sunt identice cu cele din cadrul PAED-urilor, fiindu-vă astfel ușor să vă extindeți angajamentul de a atinge obiectivele pentru 2030. Puteți în continuare să folosiți documentele de orientare existente, disponibile pe site-ul web al Convenției primarilor (SPRIJIN - Bibliotecă).

PAEDC este un plan de acțiune alcătuit din una sau mai multe părți, bazat pe „Inventarul de referință al emisiilor” (IRE) și „Evaluarea vulnerabilităților și a riscurilor” (EVR) pentru adaptare: definește atât acțiunile de atenuare a schimbărilor climatice, cât și cele de adaptare la acestea. Semnatarii trebuie să raporteze cu privire la implementarea PAEDC-urilor din doi în doi ani, prin intermediul unui raport de implementare. Cu această ocazie, ei pot să-și readapteze prioritățile și să revizuiască planul de acțiune, pentru a se asigura că își îndeplinesc obiectivele.

Puteți consulta planurile de acțiune deja transmise de către semnatarii Convenției pe site-ul web, secțiunea DESPRE, pagina Semnatari. Puteți găsi, de asemenea, exemple concrete de acțiuni realizate cu succes și multiplicabile implementate de alți semnatari, coordonatori sau suporteri - explorați catalogul nostru online de standarde de excelență!

Întrebări?

Pentru mai multe informații, vizitați pagina Întrebări frecvente a secțiunii „SPRIJIN”.

Twitter
Schimbaţi informaţii
pe mobil
Facebook
Deveniţi fan
al paginii Convenţiei
Newsletter
Abonaţi-vă la
la buletinul informativ lunar
Rss feeds
Primiţi noutăţile
în timp real
Cu sprijinul politic al Comisiei Europene Cu sprijinul politic al Comisiei Europene. Site web coordonat de Oficiul pentru Convenţia primarilor.
Noutăţi | Agendă | Hartă site | Ajutor RSS | Credite | Juridic