Illustration PASUL 1: Semnarea Convenției primarilor

Crearea structurilor administrative adecvate

Conceperea unor politici de acțiune privind energia durabilă și clima este un proces dificil și de durată care trebuie să fie planificat și gestionat în mod continuu. Aceasta necesită colaborare și coordonare între diferitele departamente din cadrul administrației locale, cum sunt departamentele responsabile cu protecția mediului, utilizarea terenurilor și amenajarea teritoriului, afaceri economice și sociale, clădiri și gestionarea infrastructurii, mobilitate și transport, buget și finanțe, achiziții publice, protecție civilă, etc.

Pentru a întări capacitatea d-voastră de a îndeplini obiectivele Convenției primarilor, structurile administrative interne trebuie să fie adaptate și optimizate. Trebuie să se desemneze departamente specifice cu competențe corespunzătoare, precum și resurse financiare și umane suficiente dedicate implementării angajamentelor prevăzute de Convenția primarilor. Este esențial ca gestionarea energiei durabile și a adaptării la schimbările climatice să fie integrată în celelalte acțiuni și inițiative ale departamentelor relevante din cadrul municipalității și trebuie să vă asigurați că aceasta devine parte integrantă a planificării globale efectuate de autoritatea d-voastră locală.

Informații suplimentare: Ghid pentru pregătirea unui plan de acțiune și Pasul 1.3. al Instrumentului de sprijin pentru adaptarea urbană.

Twitter
Schimbaţi informaţii
pe mobil
Facebook
Deveniţi fan
al paginii Convenţiei
Newsletter
Abonaţi-vă la
la buletinul informativ lunar
Rss feeds
Primiţi noutăţile
în timp real
Cu sprijinul politic al Comisiei Europene Cu sprijinul politic al Comisiei Europene. Site web coordonat de Oficiul pentru Convenţia primarilor.
Noutăţi | Agendă | Hartă site | Ajutor RSS | Credite | Juridic